Điện thoại: 0908705939

Email: minhtien.ehome@gmail.com

Địa chỉ:138/10 Trần Thị Trọng, Phường 15, Quận Tân Bình, TP.HCM

Facebook